Privacy Policy

YASAL ÇERÇEVE

• 2002/58/EC sayılı AB Direktifi- Elektronik haberleşme alanında kişisel verilerin işlenmesi ve özel hayatın korunması hakkında AB Direktifi 2002/58/EC
• Gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında Avrupa Parlementosu ve 27 Nisan 2016 Konsey doğrultusunda AB Mevzuatı 2016/679, iptal edilen AB Direktifi 95/46/EC (Genel Veri Koruma Mevzuatı)

VERİ KONTROLÖRÜ

Bu web sitesinde gezinmenin ardından, tanımlanmış veya tanımlanabilir kişilerle ilgili veriler işlenebilir. AB Mevzuatına 2016/679 (Genel Veri Koruma Mevzuatı) göre Veri Kontrolorü Viale Bianca Maria 24, 20129 Milano İtalya adresindeki Lipogems International S.p.A.‘dır.

VERİ İŞLEME YERİ VE DEPOLAMA SÜRELERİ

Bu sitenin web servisleriyle bağlantılı işlem işlemleri yukarıda belirtilen Veri Kontrolörünün konumunda, sadece yetkili personel tarafından veya GSYİH’nın 28’inci maddesi uyarınca Veri İşlemcileri olarak atanmış, ara sıra bakım işlemlerinden sorumlu muhtemel üçüncü tedarikçiler tarafından gerçekleştirilir. Toplanan veriler – işlenen her veri türü için – yalnızca web sitesinin sayfalarında gösterilen ve belirli hizmetler için hazırlanan özel özet bilgi bildirimlerinde açıklanan özel amaçları gerçekleştirmek için gereken süre boyunca saklanacaktır.

İŞLENEN VERİ TİPLERİ

Sörf Verileri
Bu web sitesinin işletilmesi için gerekli olan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışmaları sırasında, Internet iletişim protokollerinin kullanımında aktarımı açık olan bazı kişisel veriler elde eder. Bu tür veriler tanımlanmış Veri Konuları ile ilişkilendirilmek için toplanmaz, ancak doğaları gereği, üçüncü konular tarafından tutulan verilerle işlenerek ve ilişkilendirilerek kullanıcıları tanımlamaya izin verebilirler. Bu veri kategorisine, web sitesine bağlanan kullanıcılar tarafından kullanılan IP adresleri veya PC’nin alan adları, URI notasyonu gerekli kaynakların adreslerini, isteğin zamanını, isteği sunucuya gönderirken kullanılan yöntemi, cevap olarak elde edilen dosyanın boyutunu, sunucunun verdiği cevabın durumunu belirten sayısal kodu ( başarılı, hata, vb.) ve işletim sistemi ve kullanıcının bilgi ortamı ile ilgili diğer parametreler aittir. Bu veriler sadece web sitesinin kullanımıyla ilgili anonim istatistiksel bilgi elde etmek ve doğru işlemi kontrol etmek için kullanılır ve işlemden hemen sonra iptal edilir. Veriler, web sitesine zarar verebilecek olası siber suçlar durumunda yükümlülüğü belirlemek için kullanılabilir.

Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan veriler
Opsiyonel olarak, açık ve isteğe bağlı olarak kişisel verilerin, kullanıcı tarafından bu web sitesinde bulunan kayıt formlarında sunulması, istenen hizmeti sağlamak için gereken, gönderen tarafından sağlanan verilerin aşağıdaki şekilde elde edilmesini gerektirir. Özel Özet Bilgilendirme Bildirimleri, talep üzerine belirli hizmetler için oluşturulan web sitesinin sayfalarında aşamalı olarak gösterilecek veya gösterilecektir.

Çerezler

Çerezler, bir web sitesi ile kullanıcı terminali arasında (genellikle tarayıcı) alışverişi yapılan belirli miktarda bilgi içeren küçük metin dosyalarıdır. Genel olarak web sitelerini daha verimli bir şekilde işletmek ve web sitesi sahiplerine bilgi vermek amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler oturuma bağlı veya kalıcı olabilir. Oturum çerezleri kısa bir süre terminalde saklanır ve kullanıcı tarayıcıyı kapattığı anda kaldırılır. Kullanımları, web sitesinin güvenli ve etkili bir şekilde gezilmesini sağlamak için gereken oturum tanımlayıcılarının (sunucu tarafından rasgele üretilen sayılardan oluşur) iletilmesiyle sınırlıdır.Kalıcı çerezler, aksine, kullanıcının terminalinde önceden belirlenmiş bir süreye kadar depolanır. Doğrudan tarayıcı kapandığında iptal edilmediklerinden kullanıcının kendi web sitesinde yaptığı seçimleri hatırlamasının yanı sıra, kullanıcının gezdiği web sitesinin sayfalarında web sitesinde deneyimini geliştirmek için, sitenin hangi sıklıkta gezinme sıklığını ve kullanıcının gezinme yolunu tanımlamasını da sağlar. Oturum veya kalıcı çerezler, kullanıcının terminaline yükleyen konuya bağlı olarak dahili veya üçüncü taraf çerezleri olabilir. Kullanıcı web sitesinin yöneticisinin sayfasında ise dahili çerezlerden bahsediyoruz, farklı bir konu ise üçüncü

Bu web sitesi tarafından kullanılan çerezler
Bu web sitesi Google Inc.’in sunduğu Google Analytics’in hizmetlerinin işlevlerinden yararlandığı için hem Google hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri, kullanıcı tarafından gezinilen web sitelerinin istihdam yöntemleri hakkında bilgi toplamak ve analiz etmek için kullanır. . Google Analytics’in çerezleri ve Google Inc.’in istihdamı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları kontrol ediniz:
Google tarafından çerezlerin kullanımıyla ilgili bilgi notu aşağıdaki linkte bulunabilir:
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-usage
Google Analytics’in veri koruma politikasına ilişkin bilgi notunu aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Aşağıdaki tabloda, şu anda web sitesinde bulunan çerezler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

ÇEREZ ADI

ÖNCEDEN AYARLANMIŞ SONA ERME TİP TANIM
usVisitors

Varsayılan sona erme
360 gün

Teknik Çerez

Bu çerez ABD sakinlerini www.understandinglipogems.com. adresine yönlendirir

_ga

Varsayılan sona erme
2 yıl

Üçüncü Taraf Analitik Çerez

Bu çerez, Google Analytics’le ilişkilendirilir ve kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır ve herkese tanımlayıcı olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. Anonim bir istatistiksel analiz raporu üretmek için sayfanın ziyaretçi sayısını, oturumları ve verileri hesaplamak için kullanılır.

_gid

Varsayılan sona erme
24 saat

Üçüncü Taraf Analitik Çerez

Bu çerez, Google Analytics’le ilişkilendirilir ve kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır ve herkese tanımlayıcı olarak rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. Anonim bir istatistiksel analiz raporu üretmek için sayfanın ziyaretçi sayısını, oturumları ve verileri hesaplamak için kullanılır.

_gat

Varsayılan sona erme
10 dakika

Üçüncü Taraf Analitik Çerez

Bu çerez, Google Analytics ile ilişkili ve erişim isteklerini hızlandırmak için kullanılır.

 

Yukarıdaki tablodaki çerezlerin yanı sıra, bu web sitesi daha fazla oturum çerezinden bile yararlanabilir (örnek KWS_COOKIES_ACCEPT tanımlı çerez bir kullanıcı bu sitede çerez kullanımını kabul etmişse kayıt için kullanır)
Oturum çerezleri, kullanıcının bilgisayarında kalıcı bir şekilde saklanmaz ve tarayıcıyı kapatırken kaybolur. Bunların kullanımı sınırlıdır.

Çerez Yönetimi
Genellikle, tarayıcılar çerezlerin çoğunu tarayıcı ayarları üzerinden kontrol etmeye izin verir. Ancak, sözde teknik çerezlerin tamamen veya kısmen devre dışı bırakılması, web sitesi işlevlerinin kullanılmasını tehlikeye atabilir. Yine de, kullanıcıların çerezlerini işlemcilerinde, ne bu siteden ne de başkalarından almasını istemeleri durumunda, tarayıcının güvenlik ayarlarını değiştirerek veri koruma seviyesini yükseltebilirler:
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
• Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
• Safari, iPhone, iPad, iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265

İSTEĞE BAĞLI VERİ TEDARİK
Sörf verileri için belirlenmiş olanların yanı sıra, kullanıcılar kişisel bilgilerini vermekte veya vermekte serbesttir. Bununla birlikte, onların tedarik edilmemesi sorulanın elde edilmesinin imkansızlığını gerektirebilir.

İŞLEM METODLARI
Kişisel veriler yardım veya otomatik cihazlarla bile işlenir. Veri kaybını, yasadışı veya yanlış kullanımını ve izinsiz erişimi engellemek için özel güvenlik önlemleri alınır. Veri Kontrolörü, yasa tarafından sağlanan tüm asgari güvenlik önlemlerini benimsedi ve uluslararası ana standartlara ilham verdi. Ayrıca, toplanan ve işlenen kişisel verilerin gizliliği, mevcudiyeti ve bütünlüğü risklerini en aza indirmek için daha fazla güvenlik önlemi aldı.

VERİNİN PAYLAŞIMI, İLETİŞİMİ VE DAĞITIMI
Bu site diğer sitelere erişim için bağlantılar veya referanslar içerebilir. Uygun linklere tıklayarak, örneğin içeriğimizi paylaşabilirsiniz. Lipogems International S.p.A. bu sitelerin içeriği üzerinde kontrolü yoktur ve söz konusu siteler tarafından oluşturulan veya yayınlanan materyaller için veya bağlantılı sitelerin kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, tesadüfi hasarlar için sorumluluk kabul etmemektedir. Diğer sitelerle bağlantı, Lipogems International S.p.A. Bu siteye veya burada yer alan ürün veya hizmetlere sponsorluk etmek ve / veya onaylamak.
a) Verileri üçüncü taraflarla paylaşmak için açık bir onay var;
b) Gerekli hizmeti sağlamak için bilgileri üçüncü taraflarla paylaşma ihtiyacı vardır;
c) Yargı veya kamu güvenliği makamlarının bir talebini yerine getirmek için buna ihtiyaç vardır. Web servisinden elde edilen hiçbir veri dağıtılmaz.

VERİ KONU HAKLARI
Kişisel verileri koruyan yönetmelik, verinin yönlendirildiği konularda (Veri Konuları olarak adlandırılır) açıkça bazı haklar sağlamaktadır. Özellikle, 2016/679 sayılı AB Tüzüğü’nün 15. ve sonraki maddeleri uyarınca, her Veri Konusu, menşei, amaçları ve işlenme yöntemleri ile ilgili şartnameyi elde etmek için verilerinin varlığının onayını alma, işlenirse iptal edilmesinin yanı sıra verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi, entegrasyonu veya 2016/679 sayılı AB Tüzüğü’nün 17. maddesinde belirtilen sebeplerden birinin bulunması durumunda haklarına sahiptir.

BU VERİ KORUMA POLİTİKASINA DEĞİŞİKLİKLER
Veri Denetleyicisi, veri koruma ve güvenlik politikasını periyodik olarak kontrol eder ve – gerekirse – düzenlemelerden veya organizasyondan kaynaklanan veya teknolojik evrim tarafından belirlenen değişikliklerle bağlantılı olarak gözden geçirir. Politikanın değiştirilmesi gerektiğinde, yeni sürüm bu web sayfasında yayınlanacaktır.

ŞİKAYET BULUNMA HAKKI
Bir veri konusu, kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin bu web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilerek işlenmesinin Yönetmeliğe aykırı olduğunu düşünürse, Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkına veya başka bir davaya karşı adli işlem başlatma hakkına sahiptir. Veri Koruma Kurumu (2016/679 sayılı AB Tüzüğü’nün 77 ve 79 uncu maddeleri uyarınca.)

SORULAR, TAVSİYELER, ÖNERİLER VE HAKLAR
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, önerileriyle katkıda bulunmak veya veri koruma politikasına veya Şirketimizin kişisel verileri işleme biçimine ilişkin talepte bulunmak veya veri koruma yönetmeliği tarafından sağlanan hakları iddia etmek isteyenlere başvurabilirler. Veri Kontrolörü, Viale Bianca Maria’da 24, 20129 Milano – İtalya adresinde kayıtlı bulunan Lipogems International SpA’ya yazılı olarak veya segreteria@lipogems.com adresine e-posta göndererek ulaşabilirler.