SAĞLIK İÇİN DOĞAL YOL

Her geçen gün daha sık karşılaşılan eklem ve kas-iskelet sistemi sorunları her yaş ve cinsiyetten insanları etkilemektedir. Bu kişilerin yaşam kaliteleri ve günlük hayatları olumsuz olarak etkilenmektedir.

YAKLAŞIM

KONSERVATİF TEDAVİ YAKLAŞIMI

Konservatif yaklaşım ve çözümler:

  • Alışkanlıkların değiştirilmesi ile eklemin veya etkilenen tendonun mümkün olduğunca az uyarılması amaçlanır
  • Fizik Tedavi
  • Eklemi koruma amaçlı ilaçlar
  • Analjezik tedavi; NAID – Steroid bulunmayan antienflammatuar ilaç kullanımı, steroid antienflammatuvar ve ağrı kesici ilaç kullanımı İntra-artiküler Enjeksiyon (eklem sorunlarında) hiyalüronik asit ve steroid antienflammatuar
  • Hasarlı dokunun onarımı, yeniden yapılandırılması veya yenilenmesi amaçlı medikal uygulamalar.
CERRAHİ YAKLAŞIM

Cerrahi yaklaşım hasarlı ekleme parsiyel veya total protez yapılmasıdır. Bu tip cerrahi müdahaleler konservatif yaklaşımı olan tedavilerin çözümsüz kalması halinde uygulanır. Cerrahi çözümler risksiz değildir ve her durumda etkili değildir, bu nedenle hastalar alternatif çözüm ararlar.

YAĞ DOKUSUN MUHTEŞEM GÜCÜ

Aynı zamanda adipoz doku olarak adlandırılan ‘yağ’, niş adı verilen bir mikroçevre içinde yer alan adipositler, retiküler hücreler, mezenkimal hücreler ve perivasküler hücrelerden oluşan karmaşık bir dokudur. Yağ dokusu vücudumuzda sadece yapısal bir görev almakla kalmaz, aynı zamanda termal izolasyon, travmalara karşı koruma, hormonal düzenleme ve enerji rezervi görevi görür.
Adipoz doku farklı fizyolojik işlevlerde önemli rol alan çok yönlü bir dokudur. Yıllardır yapılan bir çok çalışma biliminsanlarını yağ dokusunun onarım özelliğini araştırması konusunda teşvik etmiştir. Öyle ki, 1. Dünya Savaşı sırasında askerlerin tedavi süreçlerinde adipoz dokunun kullanımı ile ilgili çalışma örnekleri bulunmaktadır. Öyleyse, tarih ve klinik araştırmalardan ne öğrenmekteyiz? Yağ, vücudun hasarlı dokuları onarmasına destek olmaktadır. Kısaca, yağ dokusu vücudun onarım sürecini kolaylaştırdığı aslındaiçin kötü bir şekilde anılmayı haketmemektedir.
Adipoz doku vücudumuzda bol miktarda bulunmaktadır ve doku onarımı ve tedavisi için önemli özellikleri taşımaktadır.
Adipoz dokunun vücudumuzda doku onarımı ve tedavisine desteğini optimize eden bir medikal cihaz geliştirilmiştir. Hastanın kendi yağ dokusu, hastanın kendi vücudundaki hasarın onarımı için kullanılmaktadır.

İŞLEM

Bu işlem, zarar görmüş dokuyu korumak ve desteklemek için vücudun yağını etkilemeden işleyen bir teknolojiden yararlanır. Adipoz doku, doku onarımı için ideal bir ortam yaratılmasına yardımcı olmak için gerekli bölgeye titizlikle enjekte edilir. Yağ dokusu hastadan, sadece basit bir lokal anestezi gerektiren minimal invaziv bir prosedürle kolayca toplanır. Tüm işlem, hastane veya klinikte gerekirse genel anestezi yapılarak, veya lokal anestezi altında uygulanır ve en fazla bir saat sürer. Hastanın derisinin üzerinde minik bir veya iki kesi yapılarak karın veya bel bölgesinden az miktarda yağ dokusu alacaktır. Toplanan yağ dokusu, özel  cihazında, katkı olarak sadece serum fizyolojik eklenerek işlemden geçirilecek ve mikro-parçalanacaktır. Önemli hücre yapısı ve yapısal özellikleri değişmeyecektir.