BİLİMSEL İLKELER

Lipogems® ile toplanmış adipoz doku mikro-parçalanırken, dokunun yapısal özellikleri ve mikroyapısı korunur:Skafold ( adipoz doku ve stromal yapı), hücreler ( endotel, perisit, MSC) ve büyüme faktörleri (sitokinler, kemokinler)

NEDEN ADİPOZ DOKU

Adipoz dokunun, vücudun birçok yerinde gelişen hasarların onarımına yönelik destekleyici yapısal özelliği bulunmaktadır. Derialtı adipoz doku, en fazla bulunduğu karın, uyluk ve kalça bölgelerinden kolaylıkla ve minimal invaziv bir yöntemle (lipoaspirasyon) toplanır.

ADİPOZ NİŞ

Adipoz dokuda kolajen bir matriksten oluşan özel nişin içinde adipositler, preadipositler, perisitler, mezenkimal kök hücreler, mikrodamarlanma ve diğer hücreler doğal olarak yer almaktadır. Hücrelerin tedavi ve onarım fonksiyonlarının sürdürmesi için bu mikroyapının korunması anahtar bir rol üstlenmektedir.

HASAR KARŞISINDA CEVAP MEKANİZMASI

Günümüzde, lokal doku hasarına veya enflamasyona cevap olarak vücudun mikro çevreyi kontrol etmeyi amaçlayan karmaşık yollarla yanıt verdiği yaygın olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, adipoz doku, vücuttaki pek çok normal doku için sadece yastıklama ve destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu dokuların biokimyasal homeostazında rol alır. Bu nedenle adipoz dokunun normal iyileşme ortamına dahil edilmesini beklemek doğaldır. Sonuç olarak, adipoz dokunun hücresel ve dokusal mikro mimarisinin korunması, normal iyileşme süreçleri sırasındaki etkinin en üst düzeye çıkarılmasında önemlidir.

Lipogems®

Lipogems® lipoaspire edilmiş adipoz dokuyu otolog uygulama için kapalı bir sistemde işleyen, tek kullanımlık bir cihazdır. Tüm işlem tek bir cerrahi adımda gerçekleşir. Kapalı ve aseptik bir sistemde, enzim veya başka katkı maddelerin kullanılmadığı minimal manipülasyon ile adipoz doku kümeleri küçültülerek yağ ve kan kalıntılarından arındırılmaktadır. İşlem sırasında serum fizyolojik kullanılarak hücreler üzerindeki travma azaltılmaktadır. Sonuç olarak mikro-parçalanmış ancak genişletilmemiş adipoz doku otolog doku transferinde kullanılmak üzere elde edilir.

Doku bileşenlerinde kaba fiziksel yıkımın ve enzimatik uygulamanın olmaması doku bütünlüğünü korur ve dokunun ‘mimimal işlemiş’ olarak tanımlanmasını sağlar. Lipogems® cihazı ile yapılan işlem sonrasında adipoz niş, ana yapı ve morfolojik adipoz ünite bozulmadan, canlılığını ve aynı zamanda hücresel mikro mimarisini korumuş durumdadır. Ayrıca, adipoz doku kümelerinin boyutundaki azalma, taşıma işlemini ve nakil kolaylığını arttırır.