İŞLEM

İşlem kapalı bir sistemde tek bir cerrahi adımda gerçekleşir. İşleme tabi olan doku asgari düzeyde manipüle edildikten sonra hasarlı dokunun tamiri ve yenilenmesi  için kullanılır.

DOKU TOPLAMA

DOKU TOPLAMA

Bu işlem genel veya local anestezi altında yapılır.  İçeriğinde serum fizyolojik, adrenalin ve lidocaine bulunan bir karışım doku toplanacak bölgeye enjekte edilir ve takiben toplama işlemine başlanır. Bu iki işlem sırasında Luerlock® kilitli enjektöre takılan özel kanüller kullanılır.

UYGULAMA

UYGULAMA

Toplanan doku, aynı ortamda LIPOGEMS® sistemi kullanılarak anında işleme alınır. Bu aşamada adipoz doku kademeli olarak parçalanırken, fazlalıklarından (kan, yağ, hücre kalıntıları) ayrılır.

ENJEKSİYON

ENJEKSİYON

Ayrıştırma işlemini takiben, doku tedavinin uygulanacağı bölgeye verilir.